FEDERACIÓN

Praza Agustín Díaz nº 1

Complexo deportivo Elviña (Local 5)

15008 A Coruña

Tfn: 677535699 / 670214510

www.fgpesca.org

federacion@fgpesca.org

V15141328

MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA.

MANUEL MOUZO MÉNDEZ
PRESIDENTE
EMAIL
JOSÉ IGNACIO CAAMAÑO AGRAFOJO
VICEPRESIDENTE
EMAIL
JUAN MANUEL CASTRO FUENTES
SECRETARIO
EMAIL
RAMÓN SOUTO PÉREZ
TESOREIRO
EMAIL
RAMÓN CASTRO VARELA
DELEGADO A CORUÑA
EMAIL
RAMÓN SOUTO PÉREZ
SUBDELEGADO A CORUÑA
EMAIL
DELEGADO LUGO
EMAIL
JOSÉ MANUEL OTERO VÁZQUEZ
DELEGADO OURENSE
EMAIL
GABRIEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ
SUBDELEGADO OURENSE
EMAIL
DELEGADO PONTEVEDRA
EMAIL
MANUEL RODRÍGUEZ MEIRA
PRESIDENTE DO COMITÉ DE XUICES
EMAIL
PRESIDENTE DO COMITÉ DE MAR-COSTA
EMAIL
PEDRO BOLAÑO PEREZ
PRESIDENTE DO COMITÉ DE AUGA DOCE
EMAIL
PRESIDENTE DO COMITÉ DE SALMÓNIDOS LANCE
EMAIL
JAVIER MENDEZ ALONSO
PRESIDENTE DO COMITÉ DE SALMÓNIDOS MOSCA
EMAIL
OSCAR RAMOZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE DO COMITÉ DE BLACK-BASS
EMAIL