Vídeo da conferencia sobre "Xestión da Pesca Continental en España"

 

 

 

 

Bases Open Mar Costa Dúos.

Bases do campionato Open Mar Costa dúos, que terá lugar o vindeiro día 27 de marzo.

 

Bases

 

 

 

Guía simplificada COVID-19 25 de febreiro.

Guía simplificada das medidas preventivas para facer fronte ao risco de contaxio pola Covid-19 de aplicación ao Deporte Galego actualizada a 25 de febreiro.

 

Guía

 

 

Orde de vedas 2021(Correción de Erros).

 

 

Corrección

 

 

Bases Provinciais Mar Costa

Bases dos campionatos provinciais Mar Costa, que terán lugar o vindeiro día 13 de marzo.

 

A Coruña - Lugo

Ourense - Pontevedra

 

 

Bases Open Spinning Mar Costa

Bases do campionato Open Spinning Mar Costa, que terá lugar o vindeiro día 14 de marzo no Grove.

 

Bases

 

 

Convocatoria de subvencións a clubes.

Resolución do 30 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas e para a implementación de medidas de seguridade e prevención no desenvolvemento da actividade deportiva oficial como consecuencia da COVID-19, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento PR945C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210217/AnuncioG0595-040221-0001_gl.html

 

 

Guía simplificada COVID-19.

Guía simplificada das medidas preventivas para facer fronte ao risco de contaxio pola Covid-19 de aplicación ao Deporte Galego

 

Guía

 

 

Actualizada a póliza do seguro.

Renovouse a póliza do seguro. Engadida unha cobertura de reembolso de gastos odontolóxicos por accidente dental grave.

 

Póliza

 

 

 

Convocatoria asemblea xeral extraordinaria.

 

 

Convocatoria

Calendario Fepyc 2021

 

 

Orde de vedas 2021.

 

 

Orde de vedas 2021

 

 

Guía simplificada das medidas preventivas para facer fronte ao risco de contaxio pola Covid-19 de aplicación ao Deporte Galego

 

 

Guia 27/01/2021

 

Guía simplificada das medidas preventivas para facer fronte ao risco de contaxio pola Covid-19 de aplicación ao Deporte Galego

 

 

Guia

 

Interpretación de Decreto 3/2021.

 

 

Interpretación

 

Cuso de Xuices 2021.

 

 

Curso de Xuices

 

Protocolo COVID-19 actualizado.

Actualización do protocolo COVID-19.

 

Deportes - Protocolo actualizado - Formulario positivos

 

Licencia individuais temporalmente deshabilitado.

A opción de renovación de licencias federativas individuais está temporalmente deshabilitada.

 

 

 

Comunicación e xestion de casos confirmados da COVID-19

O obxectivo é establecer a sistemática de comunicación e xestión de persoas diagnosticadas da COVID-19 no sector deportivo federado de ámbito autonómico e estatal en Galicia.

 

Documento

 

 

Bases salmónidos mosca lago beira.

Bases para o campionato de salmónidos mosca e salmonidos lance lago beira, para o vindeiro día 6 de marzo de 2021.

 

BasesMosca

BasesLance

 

 

 

Felices Festas.

Protocolo de actuación frente a la violencia sexual.

 

 

Protocolo

 

 

 

Calendario de competicións 2021.

Calendario de competición deportivas para o ano 2021.

 

Calendario

Modelo de solicitud de certificados

Modelo de solicitud de inscriciones A

Modelo de solicitud de inscriciones B

Modelo de solicitud de inscriciones C

Documentación deportatistas COVID-19.

As competicións da Federación Galega de Pesca para o 2020 finalizaron.

 

Texto correo deportes

Interpretación Decreto 178

 

Asemblea xeral ordinaria 05/12/2020

Convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria por videoconferencia para o vindeiro día 05 de decembro.

 

 

Convocatoria

 

 

Clasificación mar costa spinning.

 

 

Spinning

 

Informe auditoría 2019.

 

 

Informe

 

Reserva de coutos 2021.

 

 

Coutos

 

Relación de seleccións galegas en competicións nacionais 2021

 

 

Relación

 

Bases mar costa veteranos e mar costa spinning.

 

 

Mar costa veteranos - Spinning

 

Clasificación salmónidos mosca dúos.

 

 

Clasificación

 

Comunicado campionatos benéficos.

 

 

Comunicado

 

 

Clasificación salmónidos lance dúos.

 

 

Clasificación

 

Protocolo armonizado volta as competicións.

 

 

Protocolo CSD

 

Clasificación salmónidos mosca veteranos.

 

 

Clasificación

 

Bases salmónidos mosca dúos e comunicado corcheo mar.

 

 

Comunicado Corcheo Mar Dúos - Salmónidos mosca dúos

 

Bases salmónidos e corcheo mar.

 

 

Corcheo Mar Dúos - Salmónidos mosca veteranos - Salmónidos lance dúos

 

Bases copa deputación auga doce e salmónidos mosca xuventude.

 

 

Copa deputación - Salmónidos mosca xuventude

 

Comunicado COVID-19.

 

 

Comunicado

 

DEP Pedro Manuel Romarís Pereira.

(Ex-Presidente da FGP)

Faleceu en Lugo o día 3 de Jullo de 2020 os 64 anos de idade, despóis de recibir os Santos Sacramentos e a bendición da Sua Santidade.

D.E.P.

Sua esposa, María del Carmen Rodríguez González; fillos, Ana e Pedro José Romarís Rodríguez; hermanos, Gerardo y José Antonio Romarís Pereira; hermanos políticos, sobrinos, primos e demáis familia.

ROGAN as súas amizades unha oración pola sua alma e a asistencia a MISA, acto que terá lugar o SÁBADO, día 4, as CATRO da TARDE, na capela dos Velatorios Lucenses e seguidamente o traslado ao cemiterio parroquial de San Martín de Liñaio – Negreira (A Coruña), onde será inhumado no panteón familiar, favores que agradecerán.

Capilla Ardiente: Velatorios Lucenses – Sala nº 3 (Detrás do Hotel Santiago).

 

 

Axudas deportes.

 

 

Doc

 

 

Certificación do protocolo de campionatos e bases.

 

 

CERTIFICACIÓN

Auga doce

Salmónidos

Corcheo Mar

 

 

 

Resolución consellería de saniadade competicións deportivas.

 

 

DOGA

3.21 - 3.26

 

 

 

Recoñecemento DAN.

Hoxe da inicio un novo prazo do procedemento para solicitar o recoñecemento dos deportistas galegos de alto nivel, DGAN (PR948A).

 

Comunicado

 

 

Impreso devolucion de cotos non usados.

 

 

Impresos

 

 

 

Erro no teléfono da mútua.

Detectouse un erro no número de teléfono que aparece nas tarxetas federativas para o caso de accidente.


O numero correcto é o: 902456645
Tamén se pode chamar ao 902367383

Estes números están operativos 24 h os 7 días da semana

Perdoen as molestias

Manolo Mouzo

 

Convenio deportes 2020.

 

 

Convenio

 

 

 

 

BOE 16 de maio 2020.

 

 

BOE

La voz de galicia

Comunicado Xunta de Galicia

 

 

Comunicado da Federación Galega de Pesca.

Aclaración da postura que tomou a FGP sobre a apertura da pesca.

 

Comunicado

 

 

Informe ADESP.

INFORME XURÍDICO DA ASOCIACIÓN DO DEPORTE ESPAÑOL SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CO POSIBLE PAGO E DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEDERATIVAS.

 

Informe

 

 

 

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS.

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS CONVOCADAS POLA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE  -para actividade- (PR945C)

 

Hoxe luns 11.05.2020, publicouse no Diario Oficial de Galicia, a listaxe de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 16 de decembro de 2019 publicada no DOG do 11.01.2020 (código de procedemento PR945C).

 

Prazo para reclamacións, emendar erros e falta de documentación: dende mañá martes 12.05.2020 ata o luns 25.05.2020. Recórdese que para emendar as deficiencias os interesados deberán ir á sede electrónica, localizar a súa solicitude e en “Accións” seleccionar “Emenda ao requirimento”; téñase ademais especial coidado en elixir correctamente o procedemento da solicitude a emendar -PR945C-.

 

As entidades cun dobre asterisco (**) no motivo da emenda figuran tamén no anexo II de solicitudes inadmitidas.

 

Ver listaxe e contacto en: https://deporte.xunta.gal   (apartado CONVOCATORIAS)

 

 

BOE Sabado 9 de maio 2020.

Atigo 43 Caza e pesca deportiva.

Capítulo XIV Artigo 10.

 

BOE

 

Comunicado da Xunta de Galicia.

 

Comunicado

Comunicado da Federación Galega de Pesca.

 

Comunicado

 

BOE 1 de maio.

 

BOE

 

Informe jurídico de la FEPYC


Copia del correo electronico recibido el 29/04/2020
Buenos días:
La posible vuelta a los entrenamientos y competiciones según el plan de desescalada anunciado ayer por el Gobierno sería como sigue (adjunto anexo del Mº de Sanidad):


1º.- La desescalada se distribuye en cuatro fases: la fase 0 a partir del lunes 4 de mayo, la fase 1 a partir del 11 de mayo, la fase 2 a partir del 25 de mayo y la fase 3 a partir del 8 de junio. El Gobierno irá decidiendo qué provincias van avanzando de fase de forma quincenal.


2º.- Régimen común aplicable a todas las actividades:
(i) Cualquier actividad permitida deberá desarrollarse en condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social. El uso de las mascarillas fuera del hogar es conveniente y altamente recomendable cuando no pueda garantizarse el distanciamiento social. Igualmente, se deberá facilitar la disponibilidad y el acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos frecuente.
(ii) Todos los locales y demás establecimientos, así como su equipamiento, de las actividades permitidas deberán ser periódicamente desinfectados e higienizados.
(iii) Con carácter general, hasta alcanzar la nueva normalidad que se consigue al superar la fase III, no se permitirá viajar a provincias diferentes a aquella en la que se resida, salvo por las causas justificadas. Una vez en la etapa de nueva normalidad, se podrá viajar entre provincias cuando ambas hayan superado la fase III.
(iv) Todas las actividades y sus limitaciones señaladas en el siguiente cuadro se mantendrán en las fases sucesivas de la desescalada, salvo que se señalen otras limitaciones diferentes.
(v) Los viajes que se efectúen, cualquiera que sea el medio de transporte, deberán hacerse para la realización de las actividades permitidas.
Habrá que ver si los viajes fuera de la provincia se pueden entender justificados por razones de competiciones o entrenamientos.


3º.- La Pesca Deportiva consta en el cuadro del Anexo del Ministerio de Sanidad dentro del apartado AGRICULTURA prevista en su reanudación (para toda la actividad, tanto entrenamientos como competiciones) para la FASE II, es decir a partir del 25 de mayo, sin embargo, como actividad deportiva federada y no profesional puede encuadrase la Pesca Deportiva dentro de los aparados DEPORTE PROFESIONAL Y FEDERADO y DEPORTE NO PROFESIONAL (federado o no), como deporte individual, sin contacto y al aire libre por lo que estaríamos dentro de las siguientes posibilidades:
- Como actividad deportiva sin contacto e individual: entraría en la FASE 0, y al referirse a actividad, entiendo que incluye tanto entrenamientos como competiciones: Actividad deportiva sin contacto (montar en bici, correr, patinar, surf, etc.) siempre que se haga de forma individual y con la protección adecuada (distancia, mascarilla en deportes no acuáticos, cuando sea posible, etc.).
- Al disputarse en escenarios o instalaciones al aire libre y al desarrollarse sin contacto, la actividad deportiva en dichos escenarios se incluye en la FASE I: I nstalaciones deportivas al aire libre sin público (solo para practicar deportes en los que no exista contacto: atletismo, tenis).
- Como espectáculo o actividad deportiva (aunque no considero que la Pesca Deportiva sea un espectáculo), competiciones con aforo limitado (entendiendo por aforo limitado los pescadores y demás personal federativo y acompañantes), se incluye igualmente en la FASE II. También en la FASE II dentro del cuadro de Agricultura: Reanudación de caza y pesca deportiva; Espectáculos y actividades deportivas al aire libre con aforo limitado, en términos similares a las actividades culturales y de ocio de esta Fase.


4º.- El mejor de los escenarios para el inicio de la actividad de la Pesca Deportiva sería la FASE 0 incluyendo entrenamientos y competiciones al ser una actividad individual, sin contacto y al aire libre. De no entender que en esa fase se permitan las competiciones sí opino que en cualquier caso se contemplarían los entrenamientos individuales de Pesca Deportiva. La segunda opción sería la FASE I (escenarios al aire libre), para la práctica deportiva al aire libre sin contacto (yo entiendo que no se limita a entrenamientos), aunque se podría entender al igual que dicha fase para el deporte profesional sólo para la práctica de entrenamientos no sólo individuales sino colectivos. La tercera opción, FASE II, tanto si se incluye la Pesca Deportiva en el apartado AGRICULTURA, como si la incluímos en el apartado de deporte no profesional, entrenamiento total sin limitaciones y competiciones, por supuesto a puerta cerrada (sin permitir público de ningún tipo).


5º.- En conclusión aunque en mi opinión, tal y como viene redactado el Anexo cabría entender que la Pesca Deportiva podría iniciarse tanto en competiciones como en entrenamientos en la Fase 0 o en la Fase I, sin embargo, interpretando todo de manera conjunta, tiene más sentido que en la FASE 0 se podrían iniciar los entrenamientos, en la FASE I esos entrenamientos podrían ser de manera colectiva al igual que en deporte profesional en cuanto a las Ligas (entrenamiento medio), es decir con varios deportistas simultáneamente y en la FASE II ya los entrenamientos sin limitaciones y las competiciones sin público.
Recomendaría la consulta a las autoridades deportivas correspondientes y la coordinación entre federaciones: española y autonómicas.
Un saludo.
Juan Balaguer – Abogado FEPYC

 

 

Argumentario restriccións á caza.


A medida adoptada con respecto á caza articúlase segundo o seguinte:

 

Documento

 

Aplicación das medidas extraordinarias dos RDL ao sector deportivo.

O Goberno aprobou nos últimos días Reais Decretos que conteñen medidas de carácter extraordinario ante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. Moitas delas, afectan directamente ao mundo del deporte.

 

DocumentoSUSPENDIDO O INICIO DA PESCA FLUVIAL

Queda suspendido o inicio da tempada de pesca 2020 indefinidamente debido o COVID-19.

 

 

DOGA

COMUNICADO COVID-19

 

 

Comunicado FGPESCA

 

 

Comunicado

Nova tramitación de obras e traballos menores.

Nova tramitación de obras e traballos menores no dominío público hidráulico e na zona de policia dos ríos. Dmearcación hidrográfica Galicia-costa

 

Info

Clasificación open pesca dende rocha

Clasificación do campionato open pesca dende rocha, que tivo lugar o día 8 de marzo de 2020.

 

Clasificación - Fotos

COMUNICADO SOBRE O FUNCIONAMINETO DO PORTAL WEB PARA A TRAMITACIÓN DE
LICENZAS.

COMUNICADO SOBRE O FUNCIONAMINETO DO PORTAL WEB PARA A TRAMITACIÓN DE
LICENZAS FEDERATIVAS A TRAVÉS DE CLUBS AFILIADOS Á FGPeC.

 

Comunicado

 

 

Bases open embarcación fondeada duos.

Bases do campionato open embarcación fondeada duos, que terá lugar o día 28 de Marzo de 2020.

 

Bases

 

 

Bases open spinning mar costa.

Bases do open spinning mar costa, que terá lugar o día 22 de Marzo de 2020.

 

Bases

 

 

Guia informativa 2020

Guia informativa 2020. A pesca fluvial en Galicia.

 

Guia

 

 

 

Información COVID19

 

A través da presente e despois da 2ªreunión da Comisión Interpartamental para o seguimento do COVID-19 desenvolta no día  02/03/2020, reenviamos o correo electrónico da semana pasada (xoves 27/02/2019) e as as medidas recomendadas na reunión de hoxe encamiñadas a "CONTENCIÓN" do virus

  • Desaconsellase viaxar as seguintes áreas de risco (con transmisión comunitaria): China, Corea do Sur, Xapón, Singapur, Irán e as rexións italianas de Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña e Piamonte (Ligazón do Sergas). 
  • En relación a recepción de persoas das zonas anteriormente mencionadas con risco de transmisión comunitaria do virus (exemplo: desenvovlemento de campionatos con deportistas extranxeiros de ditas rexións), recoméndase comunicalo para valorar si é preciso tomar medidas ao respecto.
  • No caso de que alguén retornara do estranxeiro e/ou estivera en contacto con algunha persoa afectada recoméndase facer vida normal e un seguimento activo do caso para, en caso de presentar algún dos síntomas asociados (febre, tose, sensación de dalta de aire), seguir o protocolo estabrecido ata o momento incluído na infografía que se achega que é: 
    • En caso de padecer algún dos SÍNTOMAS chamar ao 061 e seguir as recomendacións que se lle indican.
  • No caso de NON PADECER SÍNTOMAS, o teléfono de información a didadanía segue sendo o número 902 400 116.  

Seguiremos informando.

Ligazón da web do ministerio:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

 

Ligazón da web da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia: 

https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV

 

 

 

Bases provinciáis mar costa.

Bases dos campionatos provinciáis mar costa, que terán lugar o día 14 de Marzo de 2020.

 

A Coruña e Lugo - Ourense e Pontevedra

 

 

Clasificación open mar costa dúos.

Clasificación do campionato open mar costa dúos, que tivo lugar o día 22 de febreiro de 2020.

 

Clasificación

 

 

Subvencións da Consellería de Medio Ambiente.

EXTRACTO da Orde do 21 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades colaboradoras de pesca fluvial para o fomento da riqueza piscícola e se convocan para o ano 2020.
(código de procedemento MT808A).

 

DOGA Completo - DOGA Resumido

Bases open pesca dende rocha

Bases do campionato open pesca dende rocha para o día 8 de marzo de 2020.

 

Bases

Convocatoria Asemble Xeral Ordinaria

Documentación para a convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria para o día 16 de febreiro de 2020.

 

Contas Anuais - Orde de Vedas - Memoria FGPesca

 

 

Convocatoria Asemble Xeral Ordinaria

Convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria para o día 16 de febreiro de 2020.

 

Convocatoria - Contas Anuais - Curso adestradores deportivos

 

 

Bases Open mar costa dúos.

Bases do campionato open mar costa dúos, que terá lugar o día 22 de febreiro de 2020.

 

Bases

 

 

Clasificación mar costa, autonómico e selectivo 2º día.

Clasificación do campionato mar costa, autonómico damas e selectivo absoluto, que tivo lugar o día 18 de xaneiro de 2020.

 

Selectivo Final - Autonómico Final

 

 

Calendario 2020.

Calendario 2020 provisional (modificado).

 

FEPYC

FGPESCA

 

 

 

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS CONVOCADAS POLA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE (PR945C)

Infórmase de que hoxe, venres 10.01.2020, publicouse no Diario Oficial de Galicia, a convocatoria de subvencións a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas para o desenvolvemento de actividades (código do procedemento PR945C).

 

Prazo de solicitudes: 11.01.2020 a 10.02.2020

 

Información dispoñible en: https://deporte.xunta.gal

 

Bases open salmónidos mosca lago beira.

Bases para o campionato salmónidos mosca lago beira, que terá lugar o día 1 de Marzo de 2020

 

Bases