Clasificación Mar costa pesca dende rocha.

Clasificación do campionato mar costa pesca dende rocha, que tivo lugar o pasado día 3 de abril de 2021.

 

Clasificación

Fotos

 

 

Bases provinciais salmónidos mosca.

Bases para os campionatos provinciais salmónidos mosca, para os vindeiros días 8 e 9 de maio.

 

A Coruña - Lugo - Ourense - Pontevedra

Declaración responsable

Registro COVID

 

 

Clasificación Open Mar Costa Dúos.

Clasificación do campionato Open Mar Costa dúos, que tivo lugar o pasado día 27 de marzo.

 

Clasificación

Fotos

 

 

Bases provinciais salmónidos lance.

Bases para os campionatos provinciais salmónidos lance, para os vindeiros días 1 e 2 de maio.

 

A Coruña - Lugo - Ourense - Pontevedra

Información COVID

 

 

Concesión de axudas a entidades colaboradoras de pesca continental.

 

 

Axudas - Bases

 

Informe auditoría 2020.

 

 

Informe

 

 

Guía simplificada COVID-19.

Guía simplificada das medidas preventivas para facer fronte ao risco de contaxio pola Covid-19 de aplicación ao Deporte Galego.

 

Guía

 

 

Bases open Mar costa Veteranos e corcheo mar dúos.

Bases para os campionatos open mar costa veteranos e corcheo mar dúos, para os vindeiros días 17 e 25 de abril de 2021 respectivamente.

 

Corcheo - Veteranos

Declaración responsable - Aceptación - Declara - Formularios A - B - C - Participante

 

 

Información acerca da presenza do cangrexo sinal.

Agora que empeza a tempada de pesca fíxemonos para poder detectar a presencia deste cangrexo nos ríos onde pesquedes, se o detectades e podedes contactar co servicio de planificación hidrolóxica de augas de Galicia.

 

Cangrexo Sinal

 

Clasificación salmónidos mosca lago beira.

Clasificación do campionato de salmónidos mosca lago beira, do pasado día 6 de marzo de 2021.

 

Clasificación Detallada

 

 

Clasificacións Provinciais Mar Costa

Clasificacións dos campionatos provinciais Mar Costa, que tiveron lugar o pasado día 13 de marzo.

 

A Coruña - Lugo

Ourense - Pontevedra

Fotos

 

Clasificación Open Spinning Mar Costa

Clasificación do campionato Open Spinning Mar Costa, que tivo lugar o pasado día 14 de marzo no Grove.

 

Clasificación

 

 

Bases liga de clubes Mar costa.

Bases para o campionato liga de clubes mar costa, para o vindeiro día 24 de abril de 2021.

 

Bases

Declaración responsable - Menores - Aceptación - Declara - Formulario

 

 

Normativa de pesca ao amparo do tratado internacional do regulamento de pesca no tramo internacional do río Miño.

 

 

Comunicado

 

 

 

Clasificación salmónidos lago beira.

Clasificación do campionato de salmónidos lance lago beira, do pasado día 6 de marzo de 2021.

 

Clasificación Detallada

Clasificación Ordenada

Fotos

 

 

 

Vídeo da conferencia sobre "Xestión da Pesca Continental en España"

 

 

 

 

Guía simplificada COVID-19 25 de febreiro.

Guía simplificada das medidas preventivas para facer fronte ao risco de contaxio pola Covid-19 de aplicación ao Deporte Galego actualizada a 25 de febreiro.

 

Guía

 

 

Orde de vedas 2021(Correción de Erros).

 

 

Corrección

 

 

Convocatoria de subvencións a clubes.

Resolución do 30 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas e para a implementación de medidas de seguridade e prevención no desenvolvemento da actividade deportiva oficial como consecuencia da COVID-19, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento PR945C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210217/AnuncioG0595-040221-0001_gl.html

 

 

Guía simplificada COVID-19.

Guía simplificada das medidas preventivas para facer fronte ao risco de contaxio pola Covid-19 de aplicación ao Deporte Galego

 

Guía

 

 

Actualizada a póliza do seguro.

Renovouse a póliza do seguro. Engadida unha cobertura de reembolso de gastos odontolóxicos por accidente dental grave.

 

Póliza

 

 

 

Convocatoria asemblea xeral extraordinaria.

 

 

Convocatoria

Calendario Fepyc 2021

 

 

Orde de vedas 2021.

 

 

Orde de vedas 2021

 

 

Interpretación de Decreto 3/2021.

 

 

Interpretación

 

 

Licencia individuais temporalmente deshabilitado.

A opción de renovación de licencias federativas individuais está temporalmente deshabilitada.

 

 

 

Comunicación e xestion de casos confirmados da COVID-19

O obxectivo é establecer a sistemática de comunicación e xestión de persoas diagnosticadas da COVID-19 no sector deportivo federado de ámbito autonómico e estatal en Galicia.

 

Documento

 

 

Documentación deportatistas COVID-19.

As competicións da Federación Galega de Pesca para o 2020 finalizaron.

 

Texto correo deportes

Interpretación Decreto 178