Acceso o servicio de coutos.

Acceso

 • Servizos privados.   (Precisa introducir os datos de acceso para usar os servizos privados)
  • Solicitude para participar no sorteo de quendas para elixir coutos de pesca.
  • Este servizo permite a presentación telemática da solicitude de participación nos sorteos para a elección de permisos de pesca en coutos para a temporada 2007, segundo o establecido no artigo 34º do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio).
  • Consulta do estado da solicitude para participar no sorteo de quendas para elixir coutos de pesca.

   Este servizo permite a consulta do estado das solicitudes, tanto as telemáticas como as presentadas en papel unha vez son recibidas e mecanizadas. O sistema permite saber se a solicitude foi correctamente recibida, e o seu resultado no sorteo unha vez se celebre.

  • Xestión de reservas de permisos no sorteo e na repesca.

   Este servizo permite a reserva de coutos durante o sorteo e a respesca, como unha via adicional á tradicional chamada telefónica.

  • Servizo para a venda libre de permisos de pesca.

   Servizo para a venda libre de permisos de pesca.

  • Servizo de reclamacións.

   Este servizo permite facer reclamacións sobre calquera das tramitacións realizadas nesta web.

 • Servizos públicos.
  • Consulta de dispoñibilidade de coutos de pesca.

   Unha vez se pon en marcha o procedemento de selección de permisos de pesca, os participantes poden consultar en tempo real a dispoñibilidade dos mesmos a través deste servizo.

  • Estado dos sorteos de quendas para elexir coutos.

 

 

Tramitación da licencia de pesca.

 

Procedementos

 • Licencia - Tramítase no Servicio de Medio Ambiente Natural, o ingreso faise en Caixa Galicia ou nol Banco Pastor. Solicitar información ó Servicio de Medio Ambiente.

 

Enderezos

TELÉFONOS E ENDEREZOS DE INTERESE. DELEGACIÓNS PROVINCIAIS DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE.

 

A CORUÑA - Edificio Servicios Múltiples Salvador de Madariaga s/n 15008 A CORUÑA · Servicio de Montes e Industrias Forestais Tfno. 18 45 00 Fax 18 46 51 · Servicio de Defensa contra Incendios Forestais Tfno. 18 45 00 Fax 18 46 52 · Servicio de Medio Ambiente Natural Tfno. 18 45 00 Fax 18 46 54

LUGO - Ronda da Muralla, 197 27002 LUGO · Servicio de Montes e Industrias Forestais Tfno. 29 44 51 Fax 29 44 52 · Servicio de Defensa contra Incendios Forestais Tfno. 25 00 77 Fax 25 04 50 Praza de Sto. Domingo, 2 -2º · Servicio de Medio Ambiente Natural Tfno. 29 44 51 Fax 29 45 39

 

OURENSE - Florentino Cuevillas, 4-6 baixo 32003 OURENSE · Servicio de Montes e Industrias Forestais Tfno. 38 64 57 Fax 38 65 66 · Servicio de Defensa contra Incendios Forestais Tfno. 25 48 21 Fax 23 37 02 · Servicio de Medio Ambiente Natural Tfno. 38 64 57 Fax 38 65 66

 

PONTEVEDRA - Rúa Benito Corbal, 47 - 4º 36071 PONTEVEDRA · Servicio de Montes e Industrias Forestais Tfno. 80 54 10 Fax 80 54 85 · Servicio de Defensa contra Incendios Forestais Tfno. 85 15 20 Fax 85 16 43 Centro de apoio de Cabanas, Salcedo · Servicio de Medio Ambiente Natural Tfno. 80 54 36 Fax 80 54 85