Clasificación Autonómico salmónidos mosca.

Clasificación do campionato autonómico de salmónidos mosca.

 

Clasificación

 

 

Bases provinciais mar costa.

Bases provinciais mar costa, para o vindeiro día 27 de maio.

 

A Coruña e Lugo - Ourense e Pontevedra

 

 

Clasificación provincial embarcación fondeada lugo.

Clasificación provincial embarcación fondeada lugo.

 

Clasificación

 

 

Galicia campeona de España seleccións nacionáis damas 2017.

Galicia proclámase campeona de España 2017 no campionato seleccións nacionáis damas.

Júlia Torres González subcampeona de España.

Ascenden a alta competición as cinco deportistas da Faderación Galega de Pesca:

Eva López Lorenzo

Rosa López Villar

Julia Torres González

Sandra Dopico Codesido

Pilar Rey Silva

 

Fotos

Individual - Seleccións - Alto nivel

 

Bases Autonómico salmónidos mosca.

Bases Autonómico salmónidos mosca, para os vindeiros días 20 e 21 de maio.

 

Bases

 

 

Bases provincial embarcación fondeada pontevedra.

Bases provincial embarcación fondeada pontevedra, para o vindeiro día 4 de xuño.

 

Pontevedra

 

 

Clasificación provinciáis salmónidos lance.

Clasificacións dos campionatos provinciáis salmónidos lance.

 

A Coruña - Lugo - Ourense - Pontevedra

 

 

INFÓRMASE DA PUBLICACIÓN DOS SEGUINTES DOCUMENTOS.

DOCUMENTO 1:

Onte, xoves 27 de abril de 2017, publicouse no DOG a Resolución do 18 de abril de 2017, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda presentadas ao abeiro da Resolución do 25 de novembro de 2016.

Prazo para emendar as deficiencias atopadas: ata o 10 de maio de 2017

DOCUMENTO 2:

Hoxe, venres 28 de abril de 2017, publicouse na web da Secretaría Xeral para o Deporte, a listaxe cos datos deportivos certificados polas federacións para a valoración das solicitudes de subvención.

Este documento recolle tanto as entidades admitidas, como aquelas outras que, non estando admitidas, son susceptibles de emendar as deficiencias observadas, conforme o publicado na Resolución do 18 de abril de 2017 (DOG do 27); no caso de que estas últimas non emenden os erros detectados, serán excluídas da valoración.

Os interesados poden presentar alegacións a ditos datos empregando o formulario modelo dispoñible na web da SXD.

Prazo para presentar alegacións: ata o 11 de maio de 2017

Toda esta información está dispoñible en: 

http://deporte.xunta.gal/index.php?idMenu=67&int1=3301&idIdioma=2

 

Comunicado embarcación fondeada.

 

Comunicado

 

 

Bases provinciáis salmónidos lance.

Bases dos campionatos provinciáis salmónidos lance, para o vindeiro día 7 de maio.

 

A Coruña - Lugo - Ourense - Pontevedra

 

 

LISTAXE DE SOLICITUDES ADMITIDAS, EXCLUÍDAS E PENDENTES DE EMENDA.

 

Achégase ligazón á Resolución do 18 de abril, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda presentadas ao abeiro da Resolución do 25 de novembro de 2016.

Os interesados poderán formular reclamacións, emendar erros e falta de documentación nun prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ante os respectivos servizos provinciais de deportes.

Si ben a Resolución está todavía pendente de publicación no DOG, os interesados poden poñerse xa en contacto cos respectivos servizos provinciais de deportes para emendar as deficiencias observadas ou no caso de que desexen presentar reclamacións.

Ver Resolución:    http://deporte.xunta.gal/index.php?idMenu=67&int1=3301&idIdioma=2

As entidades serán informadas tamén a través de correo electrónico da publicación da Resolución no DOG (prevista para os vindeiros días).

Lémbrase que hai un enlace directo permanente ao espazo web dedicado ás axudas a clubs no banner que se ilustra a continuación, situado no lateral esquerdo da web da Secretaría Xeral para o Deporte:

 

 

Clasificacións provinciáis salmónidos mosca.

Clasificacións e fotos dos campionatos provinciáis salmónidos mosca.

 

A Coruña - Lugo - Ourense - Pontevedra

Fotos

 

 

Bases provinciáis salmónidos mosca.

Bases dos campionatos provinciáis salmónidos mosca, para o vindeiro día 23 de abril.

 

A Coruña - Lugo - Ourense - Pontevedra

 

 

Clasificación e fotos Open pesca dende rocha.

Clasificación Open pesca dende rocha.

 

Clasificación - Fotos

 

 

Bases e cambio de escenario Open pesca dende rocha.

Bases Open pesca dende rocha e cambio de escenario, para o vindeiro día 26 de marzo.

 

Bases - Comunicado - Inscripción

 

 

Clasificación Open liga de clubes mar-costa.

Clasificación do campionato Open liga de clubes mar costa.

 

Individual - Equipos

 

 

 

Clasificación Autonómico corcheo mar.

Clasificación do campionato Autonómico de corcheo mar.

 

Clasificación

 

 

 

Bases Open liga de clubes mar costa.

Bases do campionato open liga de clubes mar costa, para o vindeiro día 11 de marzo.

 

Bases

 

Suspensión Nacional embarcación fondeada.

Circular da Federación Español de Pesca y Casting, na que se suspende o campionato nacional de embarcación fondeada debio ao mal tempo.

 

Circular

 

Bases Autonómico corcheo mar.

Bases do campionato Autonómico de corcheo mar, para o vindeiro día 5 de marzo.

 

Bases - Inscripción

 

 

Orde de vedas 2017.

ORDE do 23 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as normas de pesca
nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada
de 2017..

 

ORDE