Argumentario restriccións á caza.


A medida adoptada con respecto á caza articúlase segundo o seguinte:

 

Documento

 

Aplicación das medidas extraordinarias dos RDL ao sector deportivo.

O Goberno aprobou nos últimos días Reais Decretos que conteñen medidas de carácter extraordinario ante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. Moitas delas, afectan directamente ao mundo del deporte.

 

DocumentoSUSPENDIDO O INICIO DA PESCA FLUVIAL

Queda suspendido o inicio da tempada de pesca 2020 indefinidamente debido o COVID-19.

 

 

DOGA

COMUNICADO COVID-19

 

 

Comunicado FGPESCA

 

 

Comunicado

Nova tramitación de obras e traballos menores.

Nova tramitación de obras e traballos menores no dominío público hidráulico e na zona de policia dos ríos. Dmearcación hidrográfica Galicia-costa

 

Info

Clasificación open pesca dende rocha

Clasificación do campionato open pesca dende rocha, que tivo lugar o día 8 de marzo de 2020.

 

Clasificación - Fotos

COMUNICADO SOBRE O FUNCIONAMINETO DO PORTAL WEB PARA A TRAMITACIÓN DE
LICENZAS.

COMUNICADO SOBRE O FUNCIONAMINETO DO PORTAL WEB PARA A TRAMITACIÓN DE
LICENZAS FEDERATIVAS A TRAVÉS DE CLUBS AFILIADOS Á FGPeC.

 

Comunicado

 

 

Bases open embarcación fondeada duos.

Bases do campionato open embarcación fondeada duos, que terá lugar o día 28 de Marzo de 2020.

 

Bases

 

 

Bases open spinning mar costa.

Bases do open spinning mar costa, que terá lugar o día 22 de Marzo de 2020.

 

Bases

 

 

Guia informativa 2020

Guia informativa 2020. A pesca fluvial en Galicia.

 

Guia

 

 

 

Información COVID19

 

A través da presente e despois da 2ªreunión da Comisión Interpartamental para o seguimento do COVID-19 desenvolta no día  02/03/2020, reenviamos o correo electrónico da semana pasada (xoves 27/02/2019) e as as medidas recomendadas na reunión de hoxe encamiñadas a "CONTENCIÓN" do virus

  • Desaconsellase viaxar as seguintes áreas de risco (con transmisión comunitaria): China, Corea do Sur, Xapón, Singapur, Irán e as rexións italianas de Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña e Piamonte (Ligazón do Sergas). 
  • En relación a recepción de persoas das zonas anteriormente mencionadas con risco de transmisión comunitaria do virus (exemplo: desenvovlemento de campionatos con deportistas extranxeiros de ditas rexións), recoméndase comunicalo para valorar si é preciso tomar medidas ao respecto.
  • No caso de que alguén retornara do estranxeiro e/ou estivera en contacto con algunha persoa afectada recoméndase facer vida normal e un seguimento activo do caso para, en caso de presentar algún dos síntomas asociados (febre, tose, sensación de dalta de aire), seguir o protocolo estabrecido ata o momento incluído na infografía que se achega que é: 
    • En caso de padecer algún dos SÍNTOMAS chamar ao 061 e seguir as recomendacións que se lle indican.
  • No caso de NON PADECER SÍNTOMAS, o teléfono de información a didadanía segue sendo o número 902 400 116.  

Seguiremos informando.

Ligazón da web do ministerio:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

 

Ligazón da web da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia: 

https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV

 

 

 

Bases provinciáis mar costa.

Bases dos campionatos provinciáis mar costa, que terán lugar o día 14 de Marzo de 2020.

 

A Coruña e Lugo - Ourense e Pontevedra

 

 

Clasificación open mar costa dúos.

Clasificación do campionato open mar costa dúos, que tivo lugar o día 22 de febreiro de 2020.

 

Clasificación

 

 

Subvencións da Consellería de Medio Ambiente.

EXTRACTO da Orde do 21 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades colaboradoras de pesca fluvial para o fomento da riqueza piscícola e se convocan para o ano 2020.
(código de procedemento MT808A).

 

DOGA Completo - DOGA Resumido

Bases open pesca dende rocha

Bases do campionato open pesca dende rocha para o día 8 de marzo de 2020.

 

Bases

Convocatoria Asemble Xeral Ordinaria

Documentación para a convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria para o día 16 de febreiro de 2020.

 

Contas Anuais - Orde de Vedas - Memoria FGPesca

 

 

Convocatoria Asemble Xeral Ordinaria

Convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria para o día 16 de febreiro de 2020.

 

Convocatoria - Contas Anuais - Curso adestradores deportivos

 

 

Bases Open mar costa dúos.

Bases do campionato open mar costa dúos, que terá lugar o día 22 de febreiro de 2020.

 

Bases

 

 

Clasificación mar costa, autonómico e selectivo 2º día.

Clasificación do campionato mar costa, autonómico damas e selectivo absoluto, que tivo lugar o día 18 de xaneiro de 2020.

 

Selectivo Final - Autonómico Final

 

 

Calendario 2020.

Calendario 2020 provisional (modificado).

 

FEPYC

FGPESCA

 

 

 

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS CONVOCADAS POLA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE (PR945C)

Infórmase de que hoxe, venres 10.01.2020, publicouse no Diario Oficial de Galicia, a convocatoria de subvencións a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas para o desenvolvemento de actividades (código do procedemento PR945C).

 

Prazo de solicitudes: 11.01.2020 a 10.02.2020

 

Información dispoñible en: https://deporte.xunta.gal

 

Bases open salmónidos mosca lago beira.

Bases para o campionato salmónidos mosca lago beira, que terá lugar o día 1 de Marzo de 2020

 

Bases