Convocatoria Asamblea Xeral.

Convocatoria da Asamblea Xeral da Federación Galega de Pesca, calendario provisional e acta da asamblea 2016.

 

Convocatoria - Acta - Calendario

 

 

Orde de vedas 2017.

ORDE do 23 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as normas de pesca
nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada
de 2017..

 

ORDE