FederaciÓn Galega de pesca

 

Transparencia
NORMATIVA APLICABLE
 
Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas
Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa.
Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, ou norma que a substitúa.
Resolución do 8 de setembro de 2009, da secretaría xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia, ou ou norma que a substitúa.
Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia, ou norma que a substitúa.
Estatutos
Regulamento de disciplina deportiva da F.G de Pesca.
Funcións das Federacións deportivas galegas.
Circulares de acuerdos deportivos

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
 
Xunta Directiva
Comisión Delegada (Vacante)
Comités
Asambleistas

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA, ORZAMENTARIA E ESTADÍSTICA
 
Contas 2018
Orzamentos 2019
Retribución directivos
Certificado gastos directivos
Auditoría 2019
Auditoría 2020
Memoria exercicio 2020
Orzamentos 2020
Orzamentos 2021
Auditoría 2021
Orzamentos 2022
Balance Activo FGPesca 2022
Balance Pasivo FGPesca 2022
Memoria FGPesca 2022
Perdidas e ganancias 2022
Orzamentos 2023
Orzamentos 2024

 

RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS COA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 
Convenio coa Secretaría Xeral para o Deporte
Convenio coa Consellería de Medio Ambiente
Convenio de colaboración con Deportes 2021
Convenio coa Consellería de Medio Ambiente 2024

 

ACTAS DAS ASEMBLEAS
 
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 2019
Acta da Xunta Directiva 10 Marzo 2019
Acta da Xunta Directiva do, 20 de Abril 2019
Acta Asemblea Xeral Extraordinaria 5 de Outubro 2019
Acta Xunta Directiva 09 de Novembro 2019
Acta Asemblea Xeral Extraordinaria 21 de Decembro 2019
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 21 de Decembro 2019
Acta Xunta Directiva 16 de Febreiro 2020
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 16 de Febreiro 2020
Acta Xunta Directiva 16 de Marzo 2020
Acta Xunta Directiva 19 de Abril 2020
Acta Xunta Directiva 20 de Xuño 2020
Acta Reunión 29 de Xuño 2020
Acta Xunta Directiva 14 de Novembro 2020
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 5 de Decembro 2020
Acta Xunta Directiva 06 de Febreiro 2021
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 20 de Febreiro 2021
Acta Asemblea Xeral Extraordinaria 20 de Febreiro 2021
Acta Xunta Directiva 07 de Agosto 2021
Acta Xunta Directiva 06 de Novembro 2021
Acta Asemble Xeral Ordinaria 27 de Novembro 2021
Acta Xunta Directiva de 10 Febreiro 2022
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 26 de Febreiro 2022
Acta Asemblea Xeral Extraordinaria 26 de Febreiro 2022
Acta Asemblea Xeral Extraordinaria 17 de Decembro 2022
Acta Xunta Directiva de 17 de Decembro 2022
Acta Asemblea Xeral Ordinaria 11 de Febreiro 2023
Acta Xunta Directiva de 11 de Febreiro 2023
Acta Xunta Directiva de 02 de Setembro 2023
Acta Xunta Directiva de 30 de Setembro 2023
Acta Asemble Xeral Extraordinaria 25 de Novembro 2023
Acta Xunta Directiva de 3 de Febreiro 2024
Acta Asemble Xeral Ordinaria 3 de Febreiro de 2024
Acta Asemble Xeral Urxente 13 de maio de 2024
Acta Xunta Directiva 5 de Xuño de 2024
Acta Xunta Directiva 17 de Xuño de 2024

 

CONSENTIMENTOS
 
Consentimento tratamento de imaxes
Certificado delitos sexuais

 

CONVENIOS
 
Convenio autoridade portuaria de A Coruña
Convenio con Medio Ambiente 2019
Convenio Secretaría Xeral para o Deporte 2024
Convenio con Medio Ambiente 2021
Convenio con Medio Ambiente 2023
CONVENIO VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES E A FEDERACIÓN GALEGA DE PESCA E CASTING, PROGRAMA DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO DA SÚA MODALIDADE DEPORTIVA 2023
Convenio coa Consellería de Medio Ambiente 2024

 

Cookie Consent Banner

Nuestro sitio web utiliza cookies para proporcionar su experiencia de navegación y informacion relevante. Antes de continuar usando nuestro sitio web, usted acepta y aceptar de nuestro Politica de Cookies y Privacidad.